02877752275 reliv@rv-health.com

Miếng Dán Kiểm Soát Rỉ Ối Al-Sense

Phát hiện sớm rỉ ối

AL-SENSE _ Xét nghiệm kiểm soát liên tục không xâm lấn trong phát hiện rò dịch ối

Al-sense là gì?

Al-sense là một dụng cụ chuẩn đoán không xâm lấn được đặt trong 1 băng vệ sinh giúp bác sĩ và phụ nữ có thai phát hiện được rò dịch ối khi có hiện tượng ẩm ướt nơi âm đạo trong lúc có thai.
Al-sense là một xét nghiệm đánh giá 2 thông số Ph và nồng độ ammoniac một cách tin cậy, chính xác và đặc hiệu so với xét nghiệm pH nitrazin chuẩn thông thường. KHông giống như giấy nitrazin, công nghệ này giúp đảo màu trở lại vàng khi nồng độ ammoniac vượt 6mM như trong nước tiểu.

ĐIỂM THUẬN LỢI:
– Phát hiện rỉ dịch ở nồng độ thấp 0,4 ml
– Có kết quả ngay
– Giảm nguy cơ nhiễm trùng
– Không dùng dụng cụ mỏ vịt
– Độ nhạy từ 96-100%
– Kết quả đáng tin cậy
– Dễ dàng sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Dùng Al-sense giống như dùng băng vệ sinh ( mỗi miếng có thể dùng trong 12 giờ). Ngay khi cảm giác có ẩm ướt, tất cả những việc cần làm là kiểm tra sự thay đổi màu sắc trên miếng Al-sense.
Nếu dải băng trên miếng Al-sense vẫn giữ màu vàng , thì dịch là nước tiểu và hiện tượng ẩm ướt là báo động giả.
Nếu dải băng trên miếng Al-sense chuyển sang màu xanh, dịch là nước ối.

Nhà sản xuất:
Common Sense USA Inc.
100 Herricks road, Mineola NY 11501.