02877752275 reliv@rv-health.com

DynaMesh – Lưới Điều Trị Thoát Vị

Lưới điều trị thoát vị Dynamesh được sản xuất từ Công ty FEG Textiltechnil mbh, có trụ sở tại Aachen, Đức – đây là nhà sản xuất lưới phẫu thuật hàng đầu trên thế giới, với sản phẩm đăng ký thương hiệu là Dynamesh.

Sản phẩm của công ty bao gồm các loại lưới được dệt chuyên biệt cho từng loại phẫu thuật Thoát vị, các loại lưới và một số dụng cụ dùng trong phẫu thuật Sa Sàn chậu.