Southern Vietnam:
PHƯƠNG NGHI Pvt. Ltd.
31 Street 8, Bình Thới area, Ward 8, District 11, HCM City
PN: (08) 396 29 225 – 0903 744 197