02877752275 reliv@rv-health.com

Vào ngày 12/07/2016, công ty Reliv Healthcare đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm điều trị ung thư HERTRAZ  cho hơn 45 bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Sau buổi hội thảo công ty Reliv Healthcare đã nhận được sự quan tâm của bác sĩ  Trần Đăng Khoa giám đốc bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Bác sĩ Trần Đăng Khoa – Giám đốc bệnh viện Ung bứu Hà Nội đang đặt câu hỏi về sản phẩm HETRAZ.

Cũng trong ngày 12/7, công ty Reliv đã tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm điều trị ung thư HERTRAZ tại bệnh viện K2 Hà Nội với sự tham dự của hơn mười bác sĩ chuyên ngành.

Bác sĩ Đoàn Lực- Trưởng khoa chống đau bệnh viện K2 Hà Nội đang đặt câu hỏi  về sản phẩm.