02877752275 reliv@rv-health.com

Vào ngày 13/07/2016, công ty Reliv Healthcare đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm điều trị ung thư HERTRAZ  cho các bác sĩ tại Bệnh viện K3 Hà Nội. Sau buổi hội thảo công ty Reliv Healthcare đã nhận được sự quan tâm của bác sĩ  Nguyễn Thị Hương Giang – Phó khoa nội II Bệnh viện K3 Hà Nội.

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang – Phó khoa nội II đang chia sẻ kinh nghiệm điều trị