02877752275 reliv@rv-health.com

Ngày 26/06 vừa qua, Hội Gan Mật Thành Phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề “QUAN NIỆM MỚI VỀ VIÊM GAN THOÁI HÓA MỠ KHÔNG DO RƯỢU VÀVIÊM GAN SIÊU VI”. Công ty Reliv Pharma phối hợp cùng với tập đoàn Dược Phẩm Mylan Hoa Kỳ tham dự hội nghị với tư cách nhà tài trợ kim cương. Hội thảo vinh dự có sự tham gia của gần 350 bác sĩ chuyên khoa gan mật tại khu vực TP. HCM, Mekong và Miền Trung.