02877752275 reliv@rv-health.com

TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng TELE MARKETING

Mô tả công việc:
Thực hiện các cuộc gọi và email đến khách hàng hàng ngày theo chỉ tiêu số lượng/chất lượng được giao.

Stay Hungry Stay Foolish - Steven Jobs