02877752275 reliv@rv-health.com
Cùng em đến Ttrường – 31/07/2016

Cùng em đến Ttrường – 31/07/2016

Vào ngày 31/07 Công ty Reliv đã cùng Tổ chức từ thiện Bàn Tay Ấm tham gia vào chương trình “Cùng em đến trường” trao tặng 250 bộ áo mưa cùng nhiều phần quà khác cho 250 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà Nội trú Làng PleiChuet, Gia Lai để bắt đầu một năm học...