02877752275 reliv@rv-health.com
Hội Nghị Khoa Học Tại Hậu Giang – 22/6/2016

Hội Nghị Khoa Học Tại Hậu Giang – 22/6/2016

Vào ngày 22/06 vừa qua, công ty Reliv đã tài trợ cho Hội nghị khoa học công nghệ ngành y tế Hậu Giang, với sự tham gia của gần 100 bác sĩ chuyện ngành. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Chí- Chủ tịch hội gan mật TP. HCM đang cập nhật thông tin mới về điều trị viêm gan...