Hotline: 02877752275
CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG – 31/07/2016
Vào ngày 31/07 Công ty Reliv đã cùng Tổ chức từ thiện Bàn Tay Ấm tham gia vào chương trình
Read more
HỘI NGHỊ GAN MẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 26/06/2016
Ngày 26/06 vừa qua, Hội Gan Mật Thành Phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo khoa học chuyên
Read more
HỘI THẢO QUỐC TẾ “CÙNG HÀNH ĐỘNG VÌ MỤC TIÊU LOẠI TRỪ VIÊM GAN SIÊU VI B-C” – 30-31/07/2016
Ngày 30 & 31/7/2016 , Công ty RELIV hân hạnh tài trợ cho Hội thảo quốc tế “Cùng hành động
Read more
HỘI THẢO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM HERTRAZ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI – 12/07/2016
Vào ngày 12/07/2016, công ty Reliv Healthcare đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm
Read more
HỘI THẢO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM HERTRAZ TẠI BỆNH VIỆN K3 HÀ NỘI – KHOA NỘI II – 13/07/2016
Vào ngày 13/07/2016, công ty Reliv Healthcare đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm
Read more