Hotline: 0909 25 22 75
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TẠI HẬU GIANG – 22/6/2016
Vào ngày 22/06 vừa qua, công ty Reliv đã tài trợ cho Hội nghị khoa học công nghệ ngành y tế Hậu
Read more
HỘI NGHỊ “TIẾN BỘ TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XƠ GAN” – 27/12/2015
“TIẾN BỘ TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XƠ GAN” Ngày 27/12/2015 vừa qua, Hội Gan Mật TP. HCM
Read more